top

2021년 제1회 해양수산부 서해어업관리단 공무직근로자(미화직) 채용시험 공고

등록일 2021-06-24
담당자 운영지원과
조회수 492

2021년 해양수산부 서해어업관리단에서 근무할 공무직근로자 채용계획을 다음과 같이 공고하오니,

유능한 인재의 많은 응모를 바랍니다.

 

                                                                                                                   2021. 6. 24.

                                                                                                            서해어업관리단장